شما در حال خرید درب ضد سرقت از فروشگاه اینترنتی ایلماز درب میباشید لازم به ذکر است تمامی دربها با مشخصات و شرکت سازنده با سود ۴درصد به شما ارائه میگردد در هنگام خرید به مشخصات درب دقت فرمایید فروشگاه در زمان ارسال تمامی دربها را از طریق باربری مربوطه دو برابر قیمت درب بیمه مینماید و هیچگونه مسئولیتی در قبال اتفاقات احتمالی را بر عهده نمیگیرد مسولیت بار در شهر تهران به عهده وانت بار مربوطه میباشد علامت زدن تیک زیر به معنای خواندن عدم تعهد شرکت در قبال باربری میباشد.

تحت هیچگونه شرایط برگشت کالا مگر خلاف مشخصات درب امکان پذیر نمیباشد.